Trainingen

Daarnaast verzorg ik cursussen en trainingen op het gebied van (zelf) bezinning, dialogische vaardigheden en verbindend leiderschap. Voor cursussen en trainingen geldt een tarief van 35 euro p.p. per dagdeel, excl. BTW, reis- en verblijfskosten.

Vaste cursussen en trainingen zijn o.a.:
• Cursus Zelfbezinnen (5 dagdelen)
• Luistertraining (8 dagdelen)
• Verbindend leiderschap (8 dagdelen)
• De dialoog (4 dagdelen)
• Persoonlijk leiderschap (jaartraining, 30 dagdelen)

Trainingen worden gegeven op aanvraag, rechtstreeks of via het Centrum voor Zelfbezinning. Aanvragen komen zowel uit een organisaties, als van mensen die zelf een groep bijeen zoeken. Ook kun je belangstelling kenbaar maken bij het Centrum voor Zelfbezinning. De training wordt dan georganiseerd zodra er voldoende belangstelling is.

Het Centrum voor Zelfbezinning houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met zingeving en persoonlijk leiderschap. In een jaarcyclus van bezinnende activiteiten, maar ook in
bezinnende dialooggroepen door het land, vormt het een klankbord voor zingeving en persoonlijke groei. Het CvZ is opgericht door Dr. C.J. Schuurman, in de traditie van
Jung, Krishnamurthi, Assagioli, Buber en Bohm.
Adres: Centrum voor Zelfbezinning,
Dodeweg 8,
3832 RD Leusden,
tel. 033-4615020.
site: www.zelfbezinning.nl