Terug naar je kern

Om uit de crisis te kunnen komen is het nodig, deze stagnatie om te zetten in een vernieuwing van je basis, je levensvisie.
Om je ‘persoonlijke veld’ op orde te brengen, en opnieuw in te bedden.
De ‘Respontis benadering’ biedt je een klankbord, om jezelf te ‘herleiden’ tot je persoonlijke kern, om van daaruit je persoonlijke inbedding in het ‘betekenend veld’ opnieuw gestalte te geven.

In een vijftal stappen werken we aan het herstel van ‘zelf-standigheid’ in je persoonlijke ontwikkeling, door dat ‘zelf’ stap voor stap te ‘ont-wikkelen’ en te herijken.

Ten behoeve van zingeving, creativiteit en levensvreugde!