In veel gevallen zijn de kosten gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar als scholings- of beroepskosten of bijzondere medische kosten. Ook is het mogelijk de kosten (deels) vergoed te krijgen door het UWV of de werkgever in het kader van een reïntegratieplan of een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De kosten

De kosten van de Respontis begeleiding bedragen 48 euro per uur, excl. BTW. Hoewel het van belang is, er ‘iets voor over’ te hebben, is het ook van belang, dat ‘geld’ geen overheersende rol speelt.
Daarom beginnen we ieder traject met het in afstemming zoeken naar de juiste balans van geven en nemen in de wisselwerking.

1. Het persoonlijk consult: een wandelgesprek om ‘de tussenruimte’ open te maken. Voor een ‘intake’ reken ik niets, en als we ‘elkaar niet vinden’ blijft het daarbij. In andere gevallen reken ik meestal twee uur.

2. De ‘persoonlijke vingerafdruk’: Een serie gesprekken ter verkenning van je ‘betekenende veld’ (meestal 2-4 keer). Met een persoonlijke rapportage. Ureninvestering in overleg (gemiddeld 6 uur).

3. Respontis begeleidingscontract: een ‘contract’ voor langduriger begeleiding op basis van een vast bedrag per maand (afhankelijk van de gekozen intensiteit 1-3 uur), voor een nader te bepalen periode; waarin een wisselend beroep op ondersteuning kan worden gedaan.

4. Jaarcyclus / bezinningsgroep: een deelnemerspas van het CvZ kost 75 euro per jaar. Daarnaast betalen deelnemers aan een doorgaande bezinningsgroep 5 euro per bijeenkomst (meestal bij de gespreksleider aan huis). De jaarcyclus programma’s kosten (voor CvZ-pashouders) 15 euro p.p. per dagdeel, exclusief verblijfskosten (afhankelijk van locatie)